Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 7fed Hydref, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Councillor John Phillips Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor J Rodney Skelland Aelod Absennol
Councillor Andy Williams Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Terry Evans Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Gwestai Hefyd yn bresennol