Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Sarah Royce
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor I David Bithell, MBE Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Brian Cameron Aelod Yn bresennol
Councillor Krista Childs Aelod Yn bresennol
Councillor T Alan Edwards Cadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Aelod Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Councillor John Phillips Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Robert Walsh Aelod Yn bresennol
Councillor Derek Wright Aelod Yn bresennol