Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 1.30 pm, Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Bryan Apsley Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Trevor Bates Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Dana Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Mike Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Carrie Harper Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Geoff Lowe Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd M G Morris Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Pritchard Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Roberts Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Rogers Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Barrie Warburton Aelod Disgwyliedig