Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor Trevor Bates Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Mike Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Adrienne Jeorrett Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Barrie Warburton Aelod Yn bresennol