Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Frank Hemmings Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Debbie Wallice Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Cadeirydd Yn bresennol
Mrs Alison Fisher - Parent Governor Representative Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr Ymddiheuriadau
Mr Brendan McDonald - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mr Glyn Williams - Cynrychiolydd yr Eglwys Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mr Brent Evans - Co-optee Cyfetholedig Yn bresennol
Councillor Phil Wynn Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Gwestai Hefyd yn bresennol