Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Medi, 2018 10.00 am, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Marie Russell
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor William Baldwin Aelod Yn bresennol
Councillor Mike Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Michael Dixon Aelod Yn bresennol
Councillor T Alan Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Aelod Yn bresennol
Councillor M C King OBE Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Rondo Roberts Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Barrie Warburton Aelod Yn bresennol
Councillor Derek Wright Aelod Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Robert Walsh Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Gwestai Hefyd yn bresennol