Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2019 3.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Ms Julie Adams Cyfetholedig Yn bresennol
Mr Neil Benson Is-gadeirydd Yn bresennol
Mrs Claire Blanchard Cyfetholedig Absennol
Mrs Sandra Hunt Cyfetholedig Yn bresennol
Mr Michael Pugh Cadeirydd Yn bresennol
Mr Geoff Edwards - Cynghorydd Cymuned Cyfetholedig Yn bresennol
Y Cynghorydd Andrew Atkinson Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kevin Hughes Aelod Absennol