Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Rhagfyr, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Ms Julie Adams Cyfetholedig Yn bresennol
Mr Neil Benson Is-gadeirydd Yn bresennol
Mrs Claire Blanchard Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mrs Sandra Hunt Cyfetholedig Yn bresennol
Mr Michael Pugh Cadeirydd Yn bresennol
Mr Geoff Edwards - Community Councillor Cyfetholedig Disgwyliedig
Councillor Andrew Atkinson Aelod Ymddiheuriadau
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Kevin Hughes Aelod Yn bresennol