Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 1.30 pm, Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor Sonia Benbow-Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Paul Blackwell Aelod Ymddiheuriadau
Councillor T Alan Edwards Aelod Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Aelod Yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Ymddiheuriadau
Councillor M G Morris Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Cadeirydd Yn bresennol
Councillor John Phillips Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Barrie Warburton Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Geoff Lowe Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd D J Griffiths Gwestai Hefyd yn bresennol