Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 28ain Tachwedd, 2018 1.30 pm, Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor Trevor Bates Aelod Yn bresennol
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Blackwell Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Mike Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Adrienne Jeorrett Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John Pritchard Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Barrie Warburton Aelod Yn bresennol
Councillor Andrew Atkinson Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Jones Gwestai Hefyd yn bresennol