Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Chwefror, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn, CANSLO

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Trevor Bates Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Brian Cameron Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Krista Childs Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Russell Gilmartin Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Tina Mannering Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Ronnie Prince Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Pritchard Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Rondo Roberts Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Nigel Williams Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Derek Wright Cadeirydd Disgwyliedig