Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Joan Lowe Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Trevor Bates Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Brian Cameron Aelod Yn bresennol
Councillor Krista Childs Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Russell Gilmartin Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Beverley Parry-Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Ronnie Prince Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Derek Wright Cadeirydd Yn bresennol
Councillor William Baldwin Gwestai Hefyd yn bresennol