Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Rhagfyr, 2018 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Tracy Davies
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd William Baldwin Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Kevin Hughes Aelod Yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Hugh Jones Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Marc Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Cadeirydd Yn bresennol
Councillor J R Skelland Aelod Yn bresennol
Councillor Robert Walsh Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Aelod Yn bresennol