Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 21ain Chwefror, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Dana Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Carrie Harper Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Debbie Wallice Aelod Yn bresennol
Councillor Robert Walsh Aelod Ymddiheuriadau
Mrs Alison Fisher - Parent Governor Representative Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr Yn bresennol
Mr Brendan McDonald - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mr Brent Evans - Co-optee Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Phil Wynn Gwestai Hefyd yn bresennol