Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018 2.00 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Tracy Davies
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Debbie Wallice Aelod Yn bresennol
Mrs Alison Fisher - Parent Governor Representative Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr Yn bresennol
Mr Brendan McDonald - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mrs Maureen Williams - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mr Brent Evans - Co-optee Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Councillor Phil Wynn Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Lowe Gwestai Hefyd yn bresennol