Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 10fed Medi, 2015 3.30 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Jane Johnson
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Anne Evans Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd O Arfon Jones Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Ms J M Cotter Cyfetholedig Absennol
Mr Rob Dawson Cadeirydd Yn bresennol
Mr Geoff Edwards - Cynghorydd Cymuned Cyfetholedig Yn bresennol
Mrs Ceri Nash Is-gadeirydd Yn bresennol
Mr Michael Pugh Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mr P R Williams Cyfetholedig Ymddiheuriadau