Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrff Allanol

Mae nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor, ond sy’n cael effaith ar feysydd gwasanaeth y Cyngor.

Er i’r cyngor fedru cynnal partneriaethau effeithiol gyda nifer o'r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr o'r cyngor, sydd fel arfer yn gynghorwyr etholedig, yn eistedd ar y gwahanol bwyllgorau a fforymau sy'n gyfrifol amdanynt.

Er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol dilynwch y ddolen berthnasol.