Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Hydref, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

10. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Chwefror, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol a Rhagfarnus - School Governor. The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Paragraph 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol - Member of Wrexham Town Centre Forum/Steering Group. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Apwyntiad o Aelod i Gorff Allanol - Bwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndwr)

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol a Rhagfarnus - Family members work for Glyndwr University. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.