Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

5. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 2.00 pm - Cyngor

3. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 10.30 am - Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

5. Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - The Member has a Library within their Ward. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

8. Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol a Rhagfarnus - The driver was known - The Councillor withdrew from the meeting for this item taking no part in the discussion and voting thereon