Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0836 am ei fod yn adnabod yr ymgeisydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

5. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol - Cyfeiriwyd at dir cyfagos i’r A525 ac i’r dwyrain o Heol Offa wrth ymateb. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 2.00 pm - Cyngor

3. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol - Cyfeiriwyd at dir cyfagos i’r A525 ac i’r dwyrain o Heol Offa wrth ymateb. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Medi, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4p CAIS RHIF: P/2019/0484 - UNED 10, YSTÂD DDIWYDIANNOL VAUXHALL, RHIWABON, WRECSAM

  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol - Roedd y cwmni wedi rhoi rhodd i Elusen y mae'r Aelod yn ymddiriedolwr ohono. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.