Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 2ail Gorffennaf, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Marc Jones - Personol a Rhagfarnus - Y Cynghorydd Marc Jones– Cysylltiad Personol ac sy’n Rhagfarnu – Cais Rhif P/2017/0799 – yn fuddsoddwr yn y Treuliwr Anaerobig a fydd yn ymdrin â'r gwastraff o'r fferm ieir. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedyn.