Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mehefin, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Ymateb i Rybudd o Gynnig – Adolygiad Gwasanaethau Cyngor

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Cysylltiad Personol a Chysylltiad sy’n Rhagfarnu. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Gorffennaf, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

7. Cynnig i ymgynghori ehangu capasiti Ysgol Bro Alun yn barhaol o 210 i 315

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Gorffennaf, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

10. Rhaglen Gyfalaf 2017/18-2021/22

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 2018 3.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

7. Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH)

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - – gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Hydref, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0546 - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 5ed Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - Cais Rhif P/2018/0738 am ei bod yn aelod o Gyngor Cymuned Gwersyllt. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod yn yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 21ain Tachwedd, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Partneriaeth Diogelwch Cymunedol - Adroddiad Perfformiad

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 19eg Rhagfyr, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

6. Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 1-2) ar gyfer 2018/2019

  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol - gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.