Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

4. Rhaglen Waith


Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

5. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen

  • Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett - Personol a Rhagfarnus - Member of Caia Park Community Council – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon
  • Y Cynghorydd Geoff Lowe - Personol - School Governor
  • Y Cynghorydd Gwenfair Jones - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon
  • Y Cynghorydd John McCusker - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon
  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

6. Adolygiad Polisi Trosglwyddo Asedau – Ffioedd a Thaliadau