Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 2.00 pm - Cyngor

3. Cynllun Datblygu Lleol Wrecsam (2013 – 2028)

  • Y Cynghorydd David Kelly - Personol a Rhagfarnus - Aelod o Sefydliad Plwyfol Eglwys Wrecsam - Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Joan Lowe - Personol a Rhagfarnus - Tirfeddiannwr. Gadawodd y Cynghorydd yr ystafell, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Michael Dixon - Personol - Cyfeiriwyd at dir cyfagos i’r A525 ac i’r dwyrain o Heol Offa wrth ymateb. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Robert Walsh - Personol - Aelod o Grŵp Parc Gwledig Dyfroedd Alyn. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.