Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Gorchymyn Diogelu Coed 289/2018 Ysgol Gynradd Gatholig St Anne, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam'

  • Y Cynghorydd Ronnie Prince - Personol a Rhagfarnus - Personal and Prejudicial – Daughter-in-law works at the school, granddaughter is a pupil at the school. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.