Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Ceisiadau Rheoli Datblygu'

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0700, gan ei fod yn Aelod o’r un Pwyllgor / Llywodraethwyr Ysgol â’r ymgeisydd. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Paul H Pemberton - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0846, gan ei fod yn adnabod yr ymgeisydd a’r unigolyn a oedd yn siarad yn erbyn y cais. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.