Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datgan cysylltiad ar gyfer eitem ar y rhaglen 'Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019'

  • Y Cynghorydd Hugh Jones - Personol a Rhagfarnus - Family members are landlords. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.
  • Y Cynghorydd Mark Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Family members are landlords. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.
  • Y Cynghorydd Terry Evans - Personol a Rhagfarnus - Local landlord. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.
  • Y Cynghorydd William Baldwin - Personol a Rhagfarnus - Family members are landlords. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.