Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Clwyd

Etholiad Senedd y DU (Etholaeth De Clwyd) - Dydd Iau, 8fed Mehefin, 2017

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Susan Elan Jones Llafur Cymru 19002 51% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 14646 39% Heb ei ethol
Christopher James Allen Plaid Cymru 2293 6% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton Plaid Annibyniaeth y DU 802 2% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 731 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 37474
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 56
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Elan Jones 51% Wedi'i ethol
Simon Robert Maurice Baynes 39% Heb ei ethol
Christopher James Allen 6% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford Barton 2% Heb ei ethol
Bruce Roberts 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol18
Ddi-rym38
Cyfanswm a wrthodwyd56