Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llai

Llai Isetholiad - Dydd Iau, 16eg Gorffennaf, 2015

Llai - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Robert Owen Walsh Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 700 52% Wedi'i ethol
John Peter Evans Llafur Cymru 353 26% Heb ei ethol
David Vaughan Broderick 124 9% Heb ei ethol
Emlyn Phennah Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 64 5% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford-Barton Plaid Annibyniaeth y DU 60 4% Heb ei ethol
David Wynn Dodd Annibynnol - 41 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1342
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Robert Owen Walsh 52% Wedi'i ethol
John Peter Evans 26% Heb ei ethol
David Vaughan Broderick 9% Heb ei ethol
Emlyn Phennah 5% Heb ei ethol
Jeanette Stefani Bassford-Barton 4% Heb ei ethol
David Wynn Dodd 3% Heb ei ethol