Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Rhiwabon

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Rhiwabon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Mrs Dana Davies Llafur Cymru 397 51% Wedi'i ethol
Pol Wong Plaid Cymru 305 39% Heb ei ethol
Adam Presscot Owen Ceidwadwyr Cymreig 78 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 780
Etholaeth 2226
Number of ballot papers issued 783
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Mrs Dana Davies 51% Wedi'i ethol
Pol Wong 39% Heb ei ethol
Adam Presscot Owen 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd3