Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Tre Ioan

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Tre Ioan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd David A Bithell Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol