Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llay (Bryn) / Llai (Bryn)

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llay (Bryn) / Llai (Bryn) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Bryan Apsley Llafur Cymru 246 21% Wedi'i ethol
Pat Taylor 209 18% Wedi'i ethol
Terry Boland Annibynnol - 194 17% Wedi'i ethol
Kenneth Frank Cupit 165 14% Wedi'i ethol
Stacey Marie Watson 120 10% Wedi'i ethol
Janet Elizabeth Osborne 116 10% Wedi'i ethol
Melanie Hall 105 9% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 6
Cyfanswm Pleidleisiau 1155
Number of ballot papers issued 473
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bryan Apsley 21% Wedi'i ethol
Pat Taylor 18% Wedi'i ethol
Terry Boland 17% Wedi'i ethol
Kenneth Frank Cupit 14% Wedi'i ethol
Stacey Marie Watson 10% Wedi'i ethol
Janet Elizabeth Osborne 10% Wedi'i ethol
Melanie Hall 9% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu’n gwbl wag er ansicrwydd9
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nag yr oedd gan y pleidleisiwr hawl i bleidleisio drostynt1
Cyfanswm a wrthodwyd10