Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llangollen Rural / Llangollen Wledig

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llangollen Rural / Llangollen Wledig - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Jim Davies Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Steve Edwards Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Joyce Evans Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Steve Jones Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Sue Kempster Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Elfed Morris Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Rondo Roberts Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Mark Valentine Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Alyson Winn Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Darrell Wright Diwrthwynebiad Wedi'i ethol