Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Acton (Rhosnesni )

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Acton (Rhosnesni ) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Mike Davies Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Anne Evans Llafur Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Ralph Hardy Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Peter Nigel Jones Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol