Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ceiriog Valley / Dyffryn Ceiriog

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Ceiriog Valley / Dyffryn Ceiriog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Trevor Raymond Bates Annibynnol - 615 60% Wedi'i ethol
Anne Lloyd Morris Plaid Cymru 198 19% Heb ei ethol
John Lee Jenkins Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 110 11% Heb ei ethol
Barbara Roberts Annibynnol - 102 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1025
Etholaeth 1701
Number of ballot papers issued 1029
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 60%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Trevor Raymond Bates 60% Wedi'i ethol
Anne Lloyd Morris 19% Heb ei ethol
John Lee Jenkins 11% Heb ei ethol
Barbara Roberts 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd4