Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brynyffynnon

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Brynyffynnon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Phil Wynn Annibynnol - 387 45% Wedi'i ethol
Martin Morris Llafur Cymru 269 32% Heb ei ethol
Sarah Roberts Plaid Cymru 196 23% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 852
Etholaeth 2585
Number of ballot papers issued 853
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Phil Wynn 45% Wedi'i ethol
Martin Morris 32% Heb ei ethol
Sarah Roberts 23% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd1