Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Wrecsam ref: 79627/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
AnnuAdolygiad Blynyddol o'r Cyfansoddiad ref: 79727/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ref: 79527/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Enwebiadau ar gyfer Ethol Maer a Phenodi Dirprwy Faer ar gyfer 2019/20 ref: 79227/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Adolygiad Blynyddol o'r Datganiad Polisi Cyflog ref: 79327/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Calendr o Gyfarfodydd 2019/2020 ref: 79827/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Cadarnhau Cofnodion ref: 79127/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Datblygu Aelodau 2019/20 ref: 79427/03/201927/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Apwyntiad o Aelod i Gorff Allanol - Bwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndwr) ref: 80509/04/201909/04/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Ymweliadau Rota i'r Panel Cartrefi Gofal Sector Annibynnol ref: 80409/04/201918/04/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Gwobr Arian Cynllun Cydnabod Cyflogwyr Amddiffyn ref: 80309/04/201918/04/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2017/18 ref: 80209/04/201918/04/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Sefydlu Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 210 o lefydd ref: 80009/04/201909/04/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Cynnig i gynyddu capasiti yn barhaol yn Ysgol Bro Alun - Penderfyniad Terfynol ref: 79909/04/201909/04/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Proses y Gyllideb Refeniw ac Amserlenni 2020/22 ref: 80109/04/201918/04/2019Galw i mewn wedi dod i ben