Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Cymeradwyo Cynllun Dirprwyo Gweithredol a Phenodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau ref: 83111/06/201911/06/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018-19 ref: 82811/06/201920/06/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Cynllun Rheolaeth Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte ref: 82911/06/201920/06/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2020-22 ref: 83011/06/201911/06/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol ref: 82711/06/201920/06/2019Galw i mewn wedi dod i ben