Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Review of Senior Manager Pay 2019/2020 ref: 78122/11/201822/11/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Senior Management Structure ref: 78022/11/201822/11/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Wrexham Local Development Plan (2013 -2028) ref: 77822/11/201822/11/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd ref: 77922/11/201822/11/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
A Growth Deal for the Economy of North Wales - Proposition Document ref: 77724/10/201824/10/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Rhyddid Anrhydeddus Bwrdeistref Sirol Wrecsam: ref: 77622/08/201822/08/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Cytundeb Llywodraethu a Chynnig Twf Gogledd Cymru ref: 77512/07/201812/07/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Member Development ref: 75512/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Protocol for Webcasting Meetings ref: 75412/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Local Housing Strategy 2018-23 ref: 76112/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Local Democracy and Boundary Commission for Wales - Electoral Review - Wrexham ref: 76012/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Revenue Budget Monitoring Report 2018/19 ref: 75912/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Semi-Annual Treasury Management Review 2018/19 ref: 75712/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Council Tax Reduction Scheme 2019/20 ref: 75812/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Alldro Rheoli'r Trysorlys a Dangosyddion Darbodus Gwirioneddol 2017/18 ref: 75612/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Cadarnhau Cofnodion ref: 75212/12/201812/12/2018Ddim ar gyfer galw i mewn
Housing Revenue Account (HRA) Business Plan 2019/20 ref: 77312/02/201921/02/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Housing Revenue Account (HRA) Budget and Rent Setting 2019/20 ref: 77212/02/201912/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Penodi Aelodau i Grwpiau Statudol ac Anstatudol ref: 76912/02/201912/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Surrender of existing lease and the granting of a new 25 year lease to Penycae Football Club ref: 77112/02/201921/02/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Capital Programme 2018/19 - 2022/23 ref: 77012/02/201921/02/2019Galw i mewn wedi dod i ben