Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Response to Notice of Motion – Advice Services Review ref: 69912/06/201821/06/2018Call-in expired
Education Update ref: 69812/06/201812/06/2018Not for call-in
Penodi Aelodau i Bwyllgorau, Is-bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau ref: 69612/06/201812/06/2018Not for call-in
Draft Local Planning Guidance Note 35: Great Crested Newt Mitigation Requirements - Johnstown Newt Site SAC and the Wider Countryside ref: 69512/06/201821/06/2018Call-in expired
Updated Tenant and Resident Association (TARA) Funding Recognition Criteria ref: 69412/06/201821/06/2018Call-in expired
Play Pledge and Play Sufficiency Partnership ref: 69312/06/201821/06/2018Call-in expired
Wrexham Community Safety Partnership, Elected Member Representative ref: 69212/06/201821/06/2018Call-in expired
Request for Delegated Powers / Authority for Head of Environment and Planning ref: 69112/06/201821/06/2018Call-in expired
Wrexham County Borough Council Involvement Strategy ref: 69012/06/201821/06/2018Call-in expired
Welsh Language Annual Monitoring Report 2017-18 ref: 68912/06/201821/06/2018Call-in expired
Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol ref: 68812/06/201821/06/2018Call-in expired
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 69712/06/201821/06/2018Call-in expired
Cadarnhau Cofnodion ref: 68712/06/201812/06/2018Not for call-in