Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Creation of Joint Flintshire and Wrexham Local Access Forum ref: 59914/11/201722/11/20170
Setting of Local Speed Limits ref: 59814/11/201722/11/20170
Health and Safety Policy ref: 59614/11/201722/11/20170
Equality Annual Performance Report 2016-17 ref: 59514/11/201722/11/20170
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 59714/11/201722/11/20170
Cadarnhau Cofnodion ref: 59414/11/201722/11/20170