Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Gorsaf Fysiau Wrecsam ref: 63113/02/201822/02/20180
Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2018/19 ref: 63013/02/201822/02/20180
Gosod Rhent a Chyllideb y Cyfrif Renfeniw Tai 2018/19 ref: 62913/02/201813/02/2018Not for call-in
Y Gronfa Waddol 2018-2020 ref: 62713/02/201813/02/2018Not for call-in
Rhaglen Gyfalaf 2017/18-2021/22 ref: 62613/02/201822/02/20180
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 62813/02/201822/02/20180
Cadarnhau Cofnodion ref: 62413/02/201813/02/2018Not for call-in