Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol ref: 80814/05/201923/05/20190
2018/19 Revenue Outturn and Carry Forward Proposals ref: 80714/05/201916/05/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Cynllun y Cyngor 2019-22 ref: 80614/05/201923/05/20190
Adolygiad o gyfle posibl ar gyfer darpariaeth Teledu Cylch Caeëdig ar y cyd ar gyfer Wrecsam a Sir y Fflint ref: 80914/05/201923/05/20190
Cynnig am Gynllun Treftadaeth Treflun y Loteri Dreftadaeth ar gyfer Canol Tref Wrecsam ref: 81014/05/201914/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn