Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Cadarnhau Cofnodion ref: 78220/02/201920/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Review of Co-opted Members to the Lifelong Learning Scrutiny Committee ref: 78520/02/201920/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Revenue Budget and Council Tax Settings 2019/20 ref: 78420/02/201920/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol ref: 78320/02/201920/02/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
April 2019 NJC cost of living pay award ref: 79012/03/201921/03/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Updating of HMO Licensing Policy and Fees ref: 78812/03/201912/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Wrexham Town Centre Conservation Area Character Assessment and Management Plan ref: 78912/03/201921/03/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Wrexham Rights of Way Improvement Plan ref: 78712/03/201921/03/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Proposal to consult on the increase in pupil capacity at Barker’s Lane CP – consultation feedback ref: 78612/03/201912/03/2019Ddim ar gyfer galw i mewn