Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau sydd i ddod

Mae’r rhestr o benderfyniadau sydd ar y gweill yn cynnwys gwybodaeth am yr holl faterion y mae’n debygol y gwneir penderfyniad amdanynt gan y Cyngor llawn neu'r Bwrdd Gweithredol yn ystod y cyfnod sydd i ddod. Nid yw’r rhestr eitemau yn un gyflawn, oherwydd nid yw pob eitem sydd angen penderfyniad yn hysbys mor gynnar o flaen llaw. Mae’r eitemau sy’n cael eu rhestru ar y dudalen hon yn parhau i gael ei diweddaru, ac o ganlyniad gall y dyddiadau newid.

Mae’r Cyngor llawn fel arfer yn cwrdd ym mis Chwefror, Mawrth, Mai, Medi a Rhagfyr, ar ddyddiau Mercher am 4.00pm yn Neuadd y Dref, Wrecsam. Mae’r Bwrdd Gweithredol fel arfer yn cwrdd bob mis, ar ddyddiau Mawrth am 10.00am yn Neuadd y Dref, Wrecsam. Mae’r cyfarfodydd hyn ar agor i'r cyhoedd, ac eithrio yn ystod ystyriaeth eitemau pan mae'n debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu.

I gael rhagor o wybodaeth am eitem benodol, cliciwch ar yr y Teitl yn y tabl isod.

Penderfyniadau sydd i ddod
Teitl Cyhoeddwyd yr hysbysiad Brys? Statws Angen Penderfyniad
Adolygiad o’r Fframwaith Safonau06/12/2019I’w benderfynu18/12/2019
Ymgynghoriad newydd: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)04/12/2019I’w benderfynu18/12/2019
Adolygiad Gofod Swyddfa - Cam 102/12/2019I’w benderfynu14/01/2020
Pwrpas Cyffredin Wrecsam - Canol Tref - Bywiog Sy'n Barod Am Fuddsoddiad Pellach26/11/2019I’w benderfynu14/01/2020
Pêl-droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam – Datblygiad Pellach i'r Prosiect Partneriaeth Pêl-droed26/11/2019I’w benderfynu28/01/2020
Adroddiad Perfformiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018-1926/11/2019I’w benderfynu11/02/2020
Cynlluniau ar gyfer dyfodol y Cynllun Ailsefydlu Pobl Ddiamddiffyn26/11/2019I’w benderfynu14/01/2020
Cynllun y Cyngor - Adroddiad Perfformiad Crynodedig - Ch2 2019/202026/11/2019I’w benderfynu14/01/2020