Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Cadarnhau Cofnodion ref: 81122/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ref: 81222/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol ref: 81422/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Trwyddedig ref: 83909/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Cais Diffyg Trwyddedig ref: 83809/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Cynnig i ymgynghori ar y cynnydd mewn lleoedd disgyblion yn Ysgol Gynradd Lôn Barcas - Adroddiad gwrthwynebiad ref: 83709/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Amgueddfa Bêl-droed Cymru ref: 83609/07/201909/07/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Gwneud defnydd unwaith eto o Dai Gwag Hirdymor ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam drwy gynnig cymorth a drwy gamau gorfodi ref: 83409/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Diweddiariad ar Brif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug ref: 83309/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 ref: 83509/07/201919/07/2019Galw i mewn wedi dod i ben