Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Ethol Arweinydd / Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol ref: 81222/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Penodi Dirprwy Arweinydd / Is-gadeirydd y Bwrdd Gweithredol ref: 81322/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Adolygu’r Cyfansoddiad ref: 81622/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Calendar of Meetings 2019/2020 ref: 81722/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
The Council Plan 2019-22 ref: 81522/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Penodi Aelodau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau, Pwyllgorau Craffu a Phaneli Amrywiol ref: 81422/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Cadarnhau Cofnodion ref: 81122/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Gwerthusiad Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol ref: 81822/05/201922/05/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
WCBC Financing of Schools Scheme: Licensed Deficit Update ref: 83909/07/201919/07/20190
WCBC Financing of Schools Scheme: Licensed Deficit Application ref: 83809/07/201919/07/20190
Proposal to consult on the increase in pupil capacity at Barker's Lane CP - Objection Report ref: 83709/07/201919/07/20190
Welsh Football Museum ref: 83609/07/201909/07/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Addressing Long Term Empty Properties Across Wrexham County Borough through use of Assistance and Enforcement ref: 83409/07/201919/07/20190
Update on the Mold Road Corridor Masterplan ref: 83309/07/201919/07/20190
Social Services Annual Director's Report 2018/19 ref: 83509/07/201919/07/20190