Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019 ref: 85010/09/201919/09/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Polisi Iechyd a Diogelwch ref: 84910/09/201919/09/2019Galw i mewn wedi dod i ben