Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd

Dogfennau gwaith yw Adroddiadau, Agendâu a Chofnodion Pwyllgorau’r Cyngor a chânt eu cynhyrchu’n fewnol yn uniaith Saesneg. Nod y Cyngor yn y tymor hwy yw cyhoeddi pob dogfen debyg yn ddwyieithog, ond bydd angen ystyried goblygiadau ariannol ac eraill.