Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd

05/06/2019 - Cyhoeddiadau'r Maer ref: 500000007    Argymhellion a Gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 05/06/2019 - Cyngor

Penderfyniad a gyhoeddwyd: 01/08/2019

Yn effeithiol o: 05/06/2019

Penderfyniad:

Dywedodd y Maer wrth Aelodau bod Cefnogwr Y Lluoedd Arfog, y Cynghorydd David Griffiths yn cwrdd  â chyn filwyr D Day ac aelodau o’r Lluoedd Arfog fory er mwyn cydnabod eu dewrder 75 mlynedd ers glanio ar D Day.