Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion cyswllt

Pwyllgor Trwyddedu

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE (Is-gadeirydd)

27 Clarence Road
Rhosddu
Wrexham
LL11 2EU

01978 355009

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd I David Bithell, MBE fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd I David Bithell, MBE fel ffeil CSV

idavid.bithell@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Brian Cameron

17 Clifton Close
Kings Mill
Wrexham
LL13 0YJ

01978 264795
07790413363

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Brian Cameron fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Brian Cameron fel ffeil CSV

brian.cameron@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Krista Childs

Yr Hen Garreg
10 Penygelli Road
Coedpoeth
Wrexham
LL11 3RN

01978 759175
07875090490

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Krista Childs fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Krista Childs fel ffeil CSV

krista.childs@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd T Alan Edwards (Cadeirydd)

1 Gwynfa Cottages
Gatewen Road
New Broughton
Wrexham
LL11 6UY

01978 755501

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd T Alan Edwards fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd T Alan Edwards fel ffeil CSV

talan.edwards@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

12 Gerddi Maesteg

Gwersyllt
Wrecsam
LL11 4XB

01978 755048
07855 724605

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Gwenfair Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Gwenfair Jones fel ffeil CSV

Gwenfair.Jones@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Geoff Lowe

117 Herbert Jennings Avenue
Acton
Wrexham
LL12 7YA

01978 359493

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Geoff Lowe fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Geoff Lowe fel ffeil CSV

geoff.lowe@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd David Maddocks

8 Ffordd Gwynedd
Rhosllanerchrugog
Wrexham

LL14 2HB

07456 141395

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd David Maddocks fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd David Maddocks fel ffeil CSV

David.Maddocks@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Tina Mannering

55 Cherrytree Road
Bradley
Wrexham
LL11 4DN

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Tina Mannering fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Tina Mannering fel ffeil CSV

Tina.Mannering@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd M G Morris

Denverra
Sun Lane
Bowling Bank
Wrexham
LL13 9RW

01978 661815

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd M G Morris fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd M G Morris fel ffeil CSV

michael.morris@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Davona
1 Bryn Y Gaer Road
Pentre Broughton
Wrexham
LL11 6AT

07826711048

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones fel ffeil CSV

Beverley.Parry-Jones@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Paul H Pemberton

Gilfach Goch
Queen Street
Rhos
Wrexham
LL14 1PY

01978 842579

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul H Pemberton fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Paul H Pemberton fel ffeil CSV

paul.pemberton@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd John Phillips

57 Ffordd Llanerch
Pen-y-cae
Wrexham
LL14 2ND

01978 843125
07707209603

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd John Phillips fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd John Phillips fel ffeil CSV

johnc.phillips@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Robert Walsh

5 Drill Hall Court
Llay
Wrexham
LL12 0PH

01978 448020
07915 476820

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Robert Walsh fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Robert Walsh fel ffeil CSV

Robert.Walsh@wrexham.gov.uk

Y Cynghorydd Derek Wright

Fern Villa
Church Street
Rhosymedre
Wrexham
LL14 3EA

01978 822497

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Derek Wright fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Y Cynghorydd Derek Wright fel ffeil CSV

derek.wright@wrexham.gov.uk