Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Penderfyniadau Dirprwyedig Aelod Arweiniol

Pwrpas y Pwyllgor

Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, gall Aelodau Arweiniol weithredu swyddogaethau gweithredol o dan bwerau dirprwyedig.

 

Mae manylion swyddogaethau gweithredol sydd wedi eu dirprwyo i Aelodau Arweiniol yn Rhan 3 Tabl 5 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Helen Coomber. Rhelowr Pwyllgor

Ffôn: 01978 292236

E-bost: helen.coomber@wrexham.gov.uk