Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol yn cynnwys 14 o Gynghorwyr a benodwyd yn flynyddol ar sail cydbwysedd gwleidyddol gan y Cyngor. 

 

Mae’r swyddogaethau i’w cyflawni gan y Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol wedi eu cynnwys yn Rhan 2, Erthygl 8 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sarah Royce. Swyddog Pwyllgorau

Ffôn: 01978 292240

E-bost: sarah.royce@wrexham.gov.uk