Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

 

Sicrhau ein bod yn cefnogi darparu cartrefi sy’n ateb anghenion a dyheadau pobl mewn cymunedau sy’n cysylltu'n dda. Sicrhau ein bod yn Fwrdeistref Sirol sy’n gyfrifol am yr amgylchedd.

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Craig Stevens. Hwylusydd Craffu

Ffôn: 01978 292253

E-bost: craig.stevens@wrexham.gov.uk