Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Archwilio

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Archwilio yn cynnwys 12 Cynghorydd a benodir yn flynyddol yn wleidyddol gytbwys gan y Cyngor ynghyd ag 1 Aelod Annibynnol a benodir gan y Cyngor.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Pwyllgor Archwilio wedi cael eu rhestru yn Rhan 2, Erthygl 8 Cyfansoddiad y Cyngor.

Ceir grynodeb o ddyletswyddau’r Pwyllgor Archwilio yn y Bwletin Archwilio GOV06 – Fersiwn PDF 138Kb.

 

Protocol Archwilio a Chraffu.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Deborah Foulkes. Swyddog Pwyllgorau

Ffôn: 01978 292237

E-bost: chair.audit@wrexham.gov.uk