Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

 

Er mwyn sicrhau bod Wrecsam yn le mae pobl yn dymuno byw, gweithio, dysgu ac ymweld a buddsoddi yma, mae busnesau’n cael eu cefnogi i gael eu lleoli a datblygu yma a bod pobl yn gallu ffynnu fel unigolion yn eu cymunedau.

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Tracy Davies. Hwylusydd Craffu

Ffôn: 01978 292258

E-bost: tracy.davies@wrexham.gov.uk