Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

 

Sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn arloesol, yn drefnus, gydag adnoddau ac yn cael ein llywodraethu’n dda, i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i bobl Wrecsam.

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Suzanne Price. Hwylusydd Craffu

Ffôn: 01978 292179

E-bost: suzanne.price@wrexham.gov.uk